Sucuk ya da fitil tekniği de denilen bu teknikte elle yuvarlanarak uzun sucuklar haline getirilen çamur parçaları üst üste dizilerek belirli bir form oluşturulur. Bu amaçla öncelikle bir taban hazırlanması gerekir. Bu çamuru plaka olarak açılarak hazırlanabileceği gibi, bir sucuğun helezonik olarak sarılması ile de hazırlanabilir. Sonrasında elle zemin üzerinde yuvarlanarak çamurdan sucuk şeklinde çubuklar hazırlanır. Hazırlanan sucuklar, tabanın üzerine ve birbirinin üzerine konularak çalışmaya devam edilir.

Kullanılan seramik çamurun durumuna ve içten veya dışan birleştirme işleminin yapılıp yapılmayacağına göre sucuk sıraları arasına birleştirici olarak balçık kullanılabilir. Bu durumda yüzyüze gelecek her iki yüzeyin üzerine de çizikler yaparak daha sonra balçık sürülmesi gerekir. Daha sonra her beş altı sıra çıkıldıkça uygun bir alet ya da el yardımıyla katlar birbirine birleştirilir. En alt sıranın da tabana aynı şekilde birleştirilmesi gerekir.

Bu şekilde sucuklar bir önceki sıraya göre daraltılarak veya genişletilerek form oluşturulur. Seramik objenin iç tarafından yapılan birleştirme işlemi dilenirse dış taraftan da yapılabilir. Bu şekilde dış yüzey de tamamen düz bir hale getirilebilir. Sucuk, seramikte farklı süslemelerin oluşturulması gibi değişik yerlerde de kullanılır.

Obje tamamlandıktan sonra esnek bir metal sistre yardımıyla iç yüzeyi düzeltilir. Aynı şekilde daha önce birleştirme işleminde olduğu gibi dilernise bu işlem dış yüzey için de yapılabilir.

Not: Burada anlatılan çalışma sadece bir örnek çalışmadır. Çalışma şekilleri kişiden kişiye değişebilir. Seramik atölyesinde bulunan aletlere göre değişebilir. Seramik çok geniş bir alandır ve pek çok çalışma karma teknikler kullanılarak oluşturulur. Bu sebeple burada sadece bu teknik ile ilgili fikir verilmesi amacıyla örnek bir çalışma verilmiştir. Seramik eğitimi veren okullarda farklı farklı öğretiliyor da olabilir, seramik sanatçılar farklı uygulamalar yapıyor da olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir